Deklaracja Członkowska - SHPR- Stowarzyszenie

Menu
Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych SHPR
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004
Przejdź do treści

Deklaracja Członkowska

Różne
powrót
  

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW  PSÓW  RASOWYCH
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych

Nazwisko i imię: ..........................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................
Pesel: .......................................................
Numer tel./kom...................................................
e-mail: .....................................................
Nazwa hodowli: ............................................................................................
Zobowiązania: ..............................................................................................

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał i innych zarządzeń Władz  SHPR, oraz PPK a także regularnie opłacać składki członkowskie oraz inne zobowiązania finansowe będące udziałem członków  SHPR.
Oświadczam iż zapoznałem(łam) się z regulaminem SHPR oraz z Ustawą o Ochronie Zwierząt,które są  zamieszczone na oficjalnej stronie Stowarzyszenia pod adresem www.shpr.pl
Swiadomy(a) odpowiedzialności karnej za skłądanie fałszywych informacji oświadczam, iz wszystkie podane przeze mnie dane sa zgodne z prawdą,takze dane dotyczące zgłoszonych psów,ich ilości, rasy oraz stanu zdrowia.
Proszę o honorowanie dokumentacji przesłanej z mojego e-maila wyżej wymienionego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SHPR
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.133 poz. 833 z 1997r.
z późniejszymi zmianami.
Wpłata wpisowa zostaje dokonana na konto SHPR  54 1940 1076 5756 9482 0000 0000
Data ………………….. Podpis…………………........
___________________________________________________
Potwierdzam dokonanie wymaganych wpłat.

Zarząd SHPR  uchwałą Nr      z dnia
Przyjął Panią / Pana
w poczet członków Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych  
Podpis Prezesa SHPR ……………………………………………

Nie trać czasu przyłącz się do nas            SHPR
Jesteśmy też na facebooku
Odwiedziny na stronie
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści