Deklaracja Członkowska - SHPRiK- Stowarzyszenie

Menu
Stowarzyszenie Hodowców Psów
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004
Rasowych i Kotów SHPRiK
Przejdź do treści

Deklaracja Członkowska

Różne
powrót
  

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW  PSÓW  RASOWYCH i KOTÓW
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych i Kotów

Nazwisko i imię: ..........................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................
Pesel: .......................................................
Numer tel./kom...................................................
e-mail: .....................................................
Nazwa hodowli: ............................................................................................
Zobowiązania: ..............................................................................................

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał i innych zarządzeń Władz  SHPRiK, oraz PPK a także regularnie opłacać składki członkowskie oraz inne zobowiązania finansowe będące udziałem członków  SHPRiK.
Oświadczam iż zapoznałem(łam) się z regulaminem SHPRiK oraz z Ustawą o Ochronie Zwierząt,które są  zamieszczone na oficjalnej stronie Stowarzyszenia pod adresem www.shpr.pl
Swiadomy(a) odpowiedzialności karnej za skłądanie fałszywych informacji oświadczam, iz wszystkie podane przeze mnie dane sa zgodne z prawdą,takze dane dotyczące zgłoszonych psów,ich ilości, rasy oraz stanu zdrowia.
Proszę o honorowanie dokumentacji przesłanej z mojego e-maila wyżej wymienionego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SHPRiK
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.133 poz. 833 z 1997r.
z późniejszymi zmianami.
Wpłata wpisowa zostaje dokonana na konto SHPRiK  54 1940 1076 5756 9482 0000 0000
Data ………………….. Podpis…………………........
_________________________________________________________________________
Potwierdzam dokonanie wymaganych wpłat.

Zarząd SHPRiK  uchwałą Nr      z dnia
Przyjął Panią / Pana
w poczet członków Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych i Kotów  
Podpis Prezesa SHPRiK ……………………………………………

Nie trać czasu przyłącz się do nas            SHPRiK
Jesteśmy też na facebooku
Wróć do spisu treści