Regulamin SHPR 

W związku z poprawką do ustawy o  ochronie zwierząt

która obowiązuje od 01.01.2012,nieuniknione są zmiany

w zasadach działalności stowarzyszeń które powstały

po tej dacie.Poprawka o której mowa zobowiązuje nas 

do przynależności do Światowej Organizacji Kynologicznej,

zarazem wymusza na nas niektóre zmiany w naszym 

regulaminie i obowiązek dostosowania regulaminu hodowli 

zwierząt do wymogów i regulaminu Organizacji Światowych.

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków

Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.

 

Hodowcą jest członek Stowarzyszenia,prowadzący

hodowlę na terenie RP,zgodnie z przepisami niniejszego

regulaminu,posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych

oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

 

Wszyskim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje

się imiona zaczynające się tą samą literą.Hodowca nie musi

przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion

szczeniętom z kolejnych miotów.

OBOWIĄZKI HODOWCY 

I.

Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

1.Zapoznanie się z regulaminem

2.Wypełnienie deklaracji członkowskiej

3.Uiszczenie opłaty wpisowej

4.Zapoznanie się z prawami i obowiązkami członka

II.

Hodowcy po wstąpieniu do Stowarzyszenia zobowiązani są 

do przestrzegania regulaminu i ustawy o ochronie zwierząt

obowiązującej  od 01.01.2012 r.

III.

Członkowie zobowiązani są do rzetelnego prowadzenia  

hodowli,mając na celu postęp hodowlany.

IV.

Uczciwe postępowanie wobec Stowarzyszenia i wszystkich

osób w nim będących.

V.

Dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.

VI.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do kontroli  hodowli

odnośnie warunków sanitarno-weterynaryjnych.

VII.

Do obowiązku hodowcy należy zgłosić hodowlę do

Urzędu Skarbowego i wypełnić PIT-6.

VIII.

Wszystkie hodowle zarejestrowane w SHPR podlegają

wyrywkowym kontrolom przeprowadzanym przez PPK.

IX.

Hodowca ma obowiązek otoczyć opieką posiadane psy,

zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą

pielęgnację,właściwie zywić,chronić przed przypadkowym 

kryciem,poddawać szczepieniom ochronnym,utrzymywać

tylko taką liczbę psów,którym jest w stanie zapewnić

dobre warunki bytu.

X.

Hodowca ma obowiązek upewnic się czy pies którym

zamierza kryć  jest reproduktorem

XI.

Hodowca ma obowiązek powiadomić w ciągu 14 dni

właściciela reproduktora oraz Stowarzyszenie o urodzeniu

się szczeniąt.

XII.

Hodowca ma obowiązek poddać szczenięta znakowaniu

(tatuowaniu lub czipowaniu).Hodowca ma możliwość

wyboru znakowania,jednak decyzja musi dotyczyć całego

miotu.

XIII.

Hodowca ma obowiązek udostępnić cały miot do przeglądu,

który powinien odbyć sięmiędzy 6 a 10 tygodniem życia

szczeniąt.,wydać nabywcom szczenięta po ukończeniu  8

tygodni wraz  z rodowodem i książeczką zdrowia-z wpisem

o odrobaczeniach i szczepieniu szczeniąt.

XIV.

Hodowca ma obowiązek przestrzegać zakazu jednoczesnego

bądz naprzemiennego rejestrowania,wystawiania i

rozmnażania tych samych psów w innych organizacjach

kynologicznych.

PRAWA HODOWCY 

I.

Hodowca ma prawo do zarejestrowania przydomka

hodowlanego.

II.

Hodowca ma prawo do uzyskania porad i informacji

dotyczących hodowli.

III.

Hodowca ma prawo do korzystania ze strony 

internetowej-reklamowania swojej hodowli,

wstawiania zdjęć,edytowania swojej wizytówki,

wystawiania szczeniąt na sprzedaż,zadawania pytań.

IV.

Hodowca ma prawo do brania udziału w wystawach

organizowanych przez członków oraz partnerów

PPK.

V.

Hodowca ma prawo do dostępu do listy reproduktorów

oraz do wyboru reproduktora.

PSY I SUKI HODOWLANE 

Psy i suki używane do hodowli muszą spełniać

warunki:

1.Prześwietlenie w kierunku dysplazji(dopuszczalne

A i B)-wybrane rasy

 

2.Przegląd hodowlany.

 

3.Suka dopuszczana jest do hodowli po ukończeniu

15 miesięcy i adnotacji w rodowodzie "SUKA HODOWLANA"

Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku,

w którym ukończyła 8 lat.

 

4.Pies jest dopuszczony jako reproduktor po ukończeniu

15 miesięcy.Do kryć dopuszcza się psa na podstawie

adnotacji w rodowodzie "REPRODUKTOR"

 

5.W przypadku złej kondycji lub zaniedbania psa/suki prezes

Stowarzyszenia może zawiesić poszczególne zwierzę lub

hodowlę.

DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE 

Dopuszcza się do krycia  po ukończeniu 12 miesięcy

suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych:

-BULDOG ANGIELSKI

-BOSTON TERRIER

-BULDOG FRANCUSKI

-CHIHUAHUA 

-MOPS

-PEKIŃCZYK

PRZEGLĄD MIOTU/ZGŁASZANIE MIOTU 

1.Przed planowanym kryciem pobrać kartę krycia i kartę

miotu.

 

2.Po oszczenieniu się suki do 14 dni powiadomić o ilości

urodzonych szczeniąt,następnie zakupić czipy i w momencie 

wizyty u weterynarza  zaczipować psy po czym przesłać  do

biura klubu potwierdzenie wydane przez lekarza weterynarza 

ze psy zostały oznakowane.Szczenięta które nie będa oznakowane  

nie otrzymają rodowodow i metryk do momentu wykonania 

znakowania.

 

3.Hodowca ma obowiazek zgłosić wszystkie szczeniaki

z miotu jak również wszystkie mioty.

 

4.Hodowca ma obowiązek przeprowadzić przegląd miotu

w 5-7 tygodniu życia szczeniąt.

Przeglądu dokonuje lekarz weterynarz,znakuje on

zwierzęta i zaświadcza na piśmie ze zwierzęta są zdrowe

i oznakowane.Kopie przeglądu weterynaryjnego wraz

ze zdjęciem szczeniąt należy przesłać mailem lub

pocztą na adres Stowarzyszenia.

 

5.Kazde szczenię musi być oznakowane!

 

6.Obowiazkiem hodowcy jest szczenięta odrobaczyć,

zaszczepić oraz założyć im książeczki zdrowia.

 

7.Hodowca oddajac nabywcy szczenię powinien zawrzeć

z nim umowę przekazania psa.

 

8.Sprzedaż zwierząt za granicę tylko z rodowodem 

Exportowym WKU-druk wydaje za pośrednictwem SHPR-

PPK.

 

9.Nie wolno sprzedawać Hodowcy zwierząt bez 

dokumentu pochodzenia.

Wszystkie dokumenty-rodowody,karty miotu, 

karty psa,dokumenty rejestracyjne hodowli 

będą wysyłane dopiero po uiszczeniu opłaty 

przez Hodowcę. 

Od dnia 01.01.2017

kazda hodowla raz w roku podlega obowiazkowi

przeglądu hodowli pod kątem warunkow trzymania i zdrowia

 posiadanych zwierząt.

Każda nowo rejestrująca się hodowla zostanie zarejestrowana

tylko po osobiscie przeprowadzonym przeglądzie hodowli.

Każdy hodowca ma OBOWIĄZEK

 podać do informacji organizacji faktyczną ilosć 

WSZYSTKICH posiadanych psów w hodowli.

Dotyczy to również posiadanych psów nierasowych,

psów niehodowlanych (sterylizacja,kastracja) oraz 

psów które są zarejestrowane w innych

 organizacjach.Niedopełnienie tego obowiazku 

będzie skutkowało zawieszeniem hodowli do

 momentu uzupelnienia powyższych informacji.

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych

SHPR

Zapraszamy na naszego Facebook'a