Polskie Porozumienie Kynologiczne powstało

by jednoczyć organizacje kynologiczne w Polsce i

na świecie.PPK jest organizacją zrzeszającą kluby,

stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się 

szeroko rozumianą kynologią.Głównym celem

PPK jest współpraca między organizacjami w kraju 

i za granicą.

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych

SHPR

Zapraszamy na naszego Facebook'a