KOMUNIKAT 

W związku z poprawką do ustawy o ochronie zwierząt,która 

obowiązuje od 01.01.2012 r,nieuniknione są zmiany w 

działalności Stowarzyszeń oraz Klubów które powstały po tej

dacie.Poprawka o której mowa obliguje  nas  do przynależności do 

Światowej Organizacji Kynologicznej,zarazem zmusza nas do wprowadzenia

zmian w naszym  regulaminie   oraz  obowiązek dostosowania regulaminu

hodowli Psów Rasowych do wymogów statutu oraz regulaminu  Organizacji

Światowych.

_______________________________________

______________________________________

Z dniem 20 pazdziernika SHPR zostało

oficjalnym członkiem Polskiego Porozumienia 

Kynologicznego-PPK a tym samym Światowej

Organizacji Kynologicznej World Kennel Union-WKU

_______________________________________

                                                                              

KOMUNIKAT ZARZĄDU    PPK

Informujemy, iż w nawiązaniu do współpracy z

 IAG (International Animal Guard), hodowcy mogą mieć 

przeprowadzony audyt hodowli w cenie 250 zł. 

Dotyczy to hodowli mających powyżej 5 sztuk zwierząt

____________________________________ 

27.11.2016

Hodowco przed zakupem lub kryciem warto przeczytać.

Na zebraniu Polskiego Porozumienia Kynologicznego w dniu 17,11,2016 r 

podjęto jednomyślnie decyzję o weryfikacji dokumentów wydawanych przez organizacje

, które nie są objęte patronatem międzynarodowym i poszerzenie listy 

organizacji nie spełniającej wymogów PPK .

Hodowcy należący do organizacji która jest członkiem PPK:

SWKiPR, ANAREX, CANIS & CATUS, SHPR, przed zakupem zwierząt 

z innych klubów obowiązkowo muszą uzyskać zgodę swojej organizacji

na taki zakup (po weryfikacji dokumentów).

 

Zwracamy uwagę oraz przestrzegamy przed organizacjami, które na swoich stronach

 zamieszczają nieprawdziwe informacje i celowo wprowadzają w błąd o 

fikcyjnej przynależności do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

PPK

14.10.2016

 

Zarząd SHPR informuje,iż w zwiazku z wykryciem wirusa 

w systemie komputerowym który obsługiwał do tej pory bazę hodowców 

oraz dokumentację hodowlaną,pojawiły się błędy oraz część plików została 

utracona  część wymieszana i zamieniona.W zwiazku z tym dokumentacja

 kazdego hodowcy będzie na bieżąco weryfikowana,a wykryte 

nieprawidłowosci będą anulowane i poprawiane.Obecnie jestesmy na etapie

 testowania i instalacji zupełnie nowego oprogramowania z nową bazą 

danych,który na stałe wejdzie do użytku pod koniec sierpnia 2018 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd SHPR

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych

SHPR

Zapraszamy na naszego Facebook'a